Onze Missie & Visie

Kanoclub De Paddel is een club met een lange termijn visie. Ons om de 4 jaar terugkerend beleidsplan helpt ons daarbij. Een duidelijke missie & visie is dan ook van het aller grootste belang en is de rode draad in ons verhaal.

Missie


Kanoclub De Paddel wil de kajaksport in de regio zowel voor alle jongeren als  voor alle volwassenen en zowel op recreatief als competitief vlak aanbieden en dit in kwaliteits - en respectvolle omstandigheden, zodat ieder op zijn eigen niveau kan kajakken.

Visie


In dit beleidsplan voor de jaren 2021 tot 2024 hebben we vooral de focus gelegd op het duurzame karakter van de club: de structuur en duurzaamheid. Daar staat de jeugdwerking met zijn ouders en vooral de uitbouw ervan centraal. Alsook een verder uitbouw van onze G-sport tak.

©2021 RECTUSOFT. All Rights Reserved. Designed by Rectusoft.com