Aanspreekpunt persoonlijke integriteit (API)

Bij de API van de club kunt u als clublid, ouder, trainer, begeleider, vrijwilliger of andere betrokkene terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. In het kader van ‘Ethisch Verantwoord Sporten’ wil Kanoclub De Paddel er voor zorgen dat er binnen de club een vertrouwenspersoon (API) wordt aanwezig is. Elleke Andries en Salvino Callis nemen deze taak op zich.Zij zorgen samen met het bestuur voor de bekendheid van de API en opgestelde gedragsregels binnen de club.  Hun belangrijkste taak als API is een luisterend oor zijn.
©2021 RECTUSOFT. All Rights Reserved. Designed by Rectusoft.com